Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site besteedt de Provincie Limburg de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

De Provincie Limburg draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site van de Provincie Limburg (www.limburg.nl) verwijst.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de Provincie Limburg worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Mocht u vragen hebben over projecten, artikelen of andere zaken die de Provincie Limburg betreffen dan kunt u die stellen via:

E-mailadres: postbus@prvlimburg.nl

De Provincie Limburg streeft ernaar uw vragen binnen twee werkdagen af te handelen. Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. U wordt in dit geval binnen 10 werkdagen geïnformeerd over de verwachte afhandelingstermijn.

Postadres:
Provinciaal Bestuur van Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Deze website wordt onderhouden en beheerd door het cluster Communicatie van de afdeling Bestuursstaf en Externe Betrekkingen van de Provincie Limburg.
disclaimer  |  privacy statement  |  ontwikkeling door i-Minded