Overzicht Ruimtelijke Plannen


Dossier

Eijsden-Margraten
Bestemmingsplan Landal Wolfsberg
NL.IMRO.1903.Bekijk plan in planviewer
Bestemmingsplan
in voorbereiding
Het betreft een bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een bungalowpark op de locatie Wolfsberg in Noorbeek (Hoogcruts 14A, te Noorbeek). Op deze locatie is momenteel een camping gevestigd. Het plangebied omvat de percelen kadastraal bekend Gemeente Margraten, sectie W, nummers 168, 169 en 210.

planfase aangeboden op 11-04-2013
Bij deze planfase zijn reeds 7 bestanden geupload Ingevuld op 30-01-2014 14:34
Voorontwerp

NL.IMRO.1903.-Bekijk plan in planviewer
Bodem, afval en milieu, Landschap, cultuurhistorie en aardkunde, Ruimtelijke kwaliteit, Toerisme, Overleg waterbeheerder nodig (Waterschappen)
15-05-2013
Het voorontwerpbestemmingsplan Landal Wolfsberg ligt vanaf 18 april 2013 tot en met 15 mei 2013 terinzage. Op grond van de gemeentelijke inspraak verordening betaat de mogelijk af te wijken van de termijn om het voorontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage te leggen in het kader van de inspraak. Het college heeft hier voor gekozen om het mogelijk te maken dat het bestemmingsplan op 22 oktober 2013 door de raad vastgesteld kan worden. Daarom is ook het einde van de adviestermijn in het kader van het vooroverleg op 15 mei a.s. gesteld.

planfase aangeboden op 09-10-2013
Ingevuld op 30-01-2014 14:34
Ontwerp

NL.IMRO.1903.-Bekijk plan in planviewer
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.BPRECR01016-ON01Ga naar locatie bestanden
Bodem, afval en milieu, Landschap, cultuurhistorie en aardkunde, Ruimtelijke kwaliteit, Toerisme, Overleg waterbeheerder nodig (Waterschappen)
20-11-2013
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 10 oktober 2013 tot en met woensdag 20 november 2013 ter inzage.

planfase aangeboden op 12-02-2014
Ingevuld op 30-01-2014 14:34
Vastgesteld

NL.IMRO.1903.-VG01Bekijk plan in planviewer
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planindn=NL.IMRO.1903.BPLINFRA1001-VG01Ga naar locatie bestanden
Bodem, afval en milieu, Landschap, cultuurhistorie en aardkunde, Ruimtelijke kwaliteit, Toerisme
12-03-2014
Het bestemmingsplan Landal Wolfsberg is d.d. 17 december 2013 gewijzigd vastgesteld en ligt vanaf donderdag 30 januari 2014 tot en met woensdag 12 maart 2014 ter inzage.

disclaimer  |  privacy statement  |  ontwikkeling door i-Minded