Overzicht Ruimtelijke Plannen


Dossier

Onderbanken
Het IBA Parkstadproject ‘Verwoeste Kasteel Etzenrade’
NL.IMRO.0881.OVKastEtzenradeBekijk plan in planviewer
Omgevingsvergunning
in voorbereiding
In 2017 heeft de doorontwikkeling van de Rode Beek richting Jabeek plaatsgevonden. Hierbij is een inundatiezone (buffer) aangelegd en is de Rode Beek verder gerenatureerd. In combinatie met de herinrichting van de Rode Beek en de daarmee samenhangende natuurontwikkeling is de toeristisch recreatieve infrastructuur verder verbeterd en geoptimaliseerd. Als laatste onderdeel van het project wordt het verwoeste kasteel Etzenrade –aan de achterzijde van het rijksmonument ‘het Etzenraderhuuske’- weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Om de uitvoering van dit IBA Parkstadproject mogelijk te maken, dient van het ter plaatse geldende bestemmingsplan te worden afgeweken door middel van een projectafwijkingsbesluit (artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo). Het project voorziet onder andere in het omzetten van agrarische grond naar tuin en de bouw van een tuinmuur.

planfase aangeboden op 26-06-2018
Bij deze planfase zijn reeds 22 bestanden geupload Ingevuld op 26-06-2018 15:04
Ontwerp

NL.IMRO.0881.OVKastEtzenrade-ON01Bekijk plan in planviewer
http://NL.IMRO.0881.OVKastEtzenrade-ON01Ga naar locatie bestanden
Landschap, cultuurhistorie en aardkunde, Natuur, Overleg waterbeheerder nodig (Waterschappen)
15-08-2018
Termijn start op 5 juli 2018.

Bestaande uploads
Bestandsnaam
 
Datum
Grootte
 • 26-06-2018 15:03
  599 KB
 • 26-06-2018 15:03
  7049 KB
 • 26-06-2018 15:03
  1504 KB
 • 26-06-2018 15:03
  2868 KB
 • 26-06-2018 15:03
  1147 KB
 • 26-06-2018 15:03
  435 KB
 • 26-06-2018 15:03
  304 KB
 • 26-06-2018 15:03
  395 KB
 • 26-06-2018 15:03
  129 KB
 • 26-06-2018 15:03
  591 KB
 • 26-06-2018 15:03
  1481 KB
 • 26-06-2018 15:03
  1874 KB
 • 26-06-2018 15:03
  1681 KB
 • 26-06-2018 15:03
  7645 KB
 • 26-06-2018 15:03
  1521 KB
 • 26-06-2018 15:03
  1823 KB
 • 26-06-2018 15:04
  54875 KB
 • 26-06-2018 15:04
  2586 KB
 • 26-06-2018 15:04
  82 KB
 • 26-06-2018 15:04
  34806 KB
 • 26-06-2018 15:04
  12336 KB
 • 26-06-2018 15:04
  4141 KB
 • disclaimer  |  privacy statement  |  ontwikkeling door i-Minded