Overzicht Ruimtelijke Plannen


Dossier

Horst aan de Maas
Kortenbos 1 , Meerlo
NL.IMRO.1507.MRKORTENBOS1Bekijk plan in planviewer
Bestemmingsplan
in voorbereiding
Initiatiefnemers zijn voornemens hun paardenhouderij te gaan professionaliseren om zich beter te kunnen profileren op de (inter)nationale markt. Hierbij lopen initiatiefnemers tegen planologische belemmeringen uit het vigerende bestemmingsplan aan. Conform het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Horst aan de Maas” is de locatie voorzien van de bestemming ‘Sport’ met de aanduiding ‘manege’. Op basis van de sportbestemming is ten eerste het gebruik als zijnde productie- en gebruiksgerichte paardenhouderij formeel niet toegestaan. Ten tweede zijn er op basis van de sportbestemming geen bouwmogelijkheden, terwijl voor een toekomstbestendige en volwaardige paardenhouderij niet alleen geïnvesteerd dient te worden in het opknappen van de bestaande bebouwing, maar ook in het oprichten van nieuwe bebouwing. Aanleiding voor dit bestemmingsplan is dan ook om een passend planologisch regime op te stellen zodat de paardenhouderij zich kan doorontwikkelen, zoals gewenst. In voorliggend bestemmingsplan wordt de sportbestemming gewijzigd in een agrarische bestemming waarmee de gewenste gebruiks- en bouwmogelijkheden ontstaan

planfase aangeboden op 11-10-2018
Bij deze planfase zijn reeds 5 bestanden geupload Ingevuld op 09-04-2019 15:32
Voorontwerp

NL.IMRO.1507.MRKORTENBOS1-Bekijk plan in planviewer
Overleg waterbeheerder nodig (Waterschappen), Overleg Rijkswaterstaat nodig
31-10-2018
-

Bestaande uploads
Bestandsnaam
 
Datum
Grootte
 • 11-10-2018 10:51
  703 KB
 • 11-10-2018 10:51
  856 KB
 • 11-10-2018 10:51
  618 KB
 • 11-10-2018 10:51
  2541 KB
 • 11-10-2018 10:51
  453 KB
 • planfase aangeboden op 21-03-2019
  Bij deze planfase zijn reeds 4 bestanden geupload Ingevuld op 09-04-2019 15:32
  Ontwerp

  NL.IMRO.1507.MRKORTENBOS1-BPO1Bekijk plan in planviewer
  Ruimtelijke kwaliteit, Overleg waterbeheerder nodig (Waterschappen), Overleg Rijkswaterstaat nodig
  -

  Bestaande uploads
  Bestandsnaam
   
  Datum
  Grootte
 • 21-03-2019 16:29
  620 KB
 • 21-03-2019 16:29
  2727 KB
 • 21-03-2019 16:29
  466 KB
 • 09-04-2019 15:32
  25 KB
 • disclaimer  |  privacy statement  |  ontwikkeling door i-Minded