Overzicht Ruimtelijke Plannen


Dossier

Horst aan de Maas
Klaver 5 fase 1, herziening
NL.IMRO.1507.HMKLAVER5FASE1HERZBekijk plan in planviewer
Bestemmingsplan
in voorbereiding
Klaver 5 maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4, waarvoor in 2012 de intergemeentelijke structuurvisie Klavertje 4 is vastgesteld. Op 19-12-2017 is het bestemmingsplan Klaver 5 fase 1 vastgesteld. Inmiddels is er aanleiding dit bestemmingsplan te herzien. Zo is in dit herzieningsplan de keuzemogelijkheid voor de ontsluiting (het centrale hart) komen te vervallen doordat voor de ontsluiting inmiddels een definitieve keuze is gemaakt en is de ontsluiting iets verlengd. Verder is het vlak waarin de bouwhoogte is gemaximeerd op 15 meter n.a.v. afspraken met omwonenden vergroot, zijn de groenstroken met de bestemming 'Groen' langs de zuidwest- en zuidzijde vervallen en bestemd tot 'Bedrijventerrein', aangezien de aangrenzende gronden recentelijk zijn aangekocht, zodat op korte termijn het bestemmingsplan Klaver 5 fase 2 in procedure kan worden gebracht en is in de planregels een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een geurcontour te laten vervallen. Het vervallen van de geurcontour wordt vanzelfsprekend afhankelijk gesteld van het verdwijnen van het betreffende geurveroorzakende bedrijf.

planfase aangeboden op 27-02-2019
Bij deze planfase zijn reeds 22 bestanden geupload Ingevuld op 27-02-2019 10:19
Voorontwerp

NL.IMRO.1507.HMKLAVER5FASE1HERZ-BPC1Bekijk plan in planviewer
http://www.ruimtelijkeplannen.nlGa naar locatie bestanden
Gebiedsontwikkeling, Ruimtelijke kwaliteit, Werk en voorzieningen, Overleg waterbeheerder nodig (Waterschappen), Overleg Rijkswaterstaat nodig
26-03-2019
Klaver 5 maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4, waarvoor in 2012 de intergemeentelijke structuurvisie Klavertje 4 is vastgesteld. Op 19-12-2017 is het bestemmingsplan Klaver 5 fase 1 vastgesteld. Inmiddels is er aanleiding dit bestemmingsplan te herzien. Zo is in dit herzieningsplan de keuzemogelijkheid voor de ontsluiting (het centrale hart) komen te vervallen doordat voor de ontsluiting inmiddels een definitieve keuze is gemaakt en is de ontsluiting iets verlengd. Verder is het vlak waarin de bouwhoogte is gemaximeerd op 15 meter n.a.v. afspraken met omwonenden vergroot, zijn de groenstroken met de bestemming 'Groen' langs de zuidwest- en zuidzijde vervallen en bestemd tot 'Bedrijventerrein', aangezien de aangrenzende gronden recentelijk zijn aangekocht, zodat op korte termijn het bestemmingsplan Klaver 5 fase 2 in procedure kan worden gebracht en is in de planregels een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een geurcontour te laten vervallen. Het vervallen van de geurcontour wordt vanzelfsprekend afhankelijk gesteld van het verdwijnen van het betreffende geurveroorzakende bedrijf.

Bestaande uploads
Bestandsnaam
 
Datum
Grootte
 • 27-02-2019 10:17
  726 KB
 • 27-02-2019 10:17
  2387 KB
 • 27-02-2019 10:17
  197 KB
 • 27-02-2019 10:17
  814 KB
 • 27-02-2019 10:17
  11969 KB
 • 27-02-2019 10:17
  1172 KB
 • 27-02-2019 10:17
  1024 KB
 • 27-02-2019 10:17
  5055 KB
 • 27-02-2019 10:17
  2034 KB
 • 27-02-2019 10:17
  8082 KB
 • 27-02-2019 10:17
  7066 KB
 • 27-02-2019 10:17
  1627 KB
 • 27-02-2019 10:17
  1481 KB
 • 27-02-2019 10:17
  1228 KB
 • 27-02-2019 10:17
  206 KB
 • 27-02-2019 10:17
  133 KB
 • 27-02-2019 10:17
  2988 KB
 • 27-02-2019 10:17
  1163 KB
 • 27-02-2019 10:18
  749 KB
 • 27-02-2019 10:18
  3592 KB
 • 27-02-2019 10:18
  1450 KB
 • 27-02-2019 10:18
  1194 KB
 • disclaimer  |  privacy statement  |  ontwikkeling door i-Minded