Overzicht Ruimtelijke Plannen


Dossier

Horst aan de Maas
BP Dorperdijk 17, 19, 20 en 22, Sevenum
NL.IMRO.1507.BPSNDORPERDIJK17192022Bekijk plan in planviewer
Bestemmingsplan
in voorbereiding
In het kader van het vooroverleg (artikel 3.1.1. van het besluit Ruimtelijke ordening) wordt u hierbij aangeboden het voorontwerp bestemmingsplan "Dorperdijk 17, 19, 20 en 22, Sevenum" van de gemeente Horst aan de Maas aan. Het plangebied ligt ten oosten van de kern Sevenum. Aanleiding en doel: Een bestaand loonbedrijf aan de Dorperdijk te Sevenum dient in het kader van de ontwikkelingen in het Klavertje 4-gebied verplaatst / geconcentreerd te worden op de locatie Dorperdijk 20 (hoek Dorperdijk - Zeesweg). De locaties Dorperdijk 17, 19 en 22 dienen i.v.m. de ontwikkelingen in Klavertje 4 te worden beŽindigd. Het nu voorliggende voorontwerp bestemmingsplan voorziet hierin. De bedrijfsbestemming aan de Dorperdijk 20 zal worden uitgebreid, terwijl de bedrijfsbestemming op de locaties Dorperdijk 17, 19 en 22 komt te vervallen.

planfase aangeboden op 19-12-2012
Bij deze planfase zijn reeds 9 bestanden geupload Ingevuld op 19-12-2012 15:51
Voorontwerp

NL.IMRO.1507.BPSNDORPERDIJK17192022-VOBekijk plan in planviewer
Bodem, afval en milieu, Gebiedsontwikkeling, Ruimtelijke kwaliteit, Water, Wonen, Geluid, Overleg waterbeheerder nodig (Waterschappen), Overleg Rijkswaterstaat nodig
04-02-2013
In het kader van het vooroverleg (artikel 3.1.1. van het besluit Ruimtelijke ordening) wordt u hierbij aangeboden het voorontwerp bestemmingsplan "Dorperdijk 17, 19, 20 en 22, Sevenum" van de gemeente Horst aan de Maas aan. Het plangebied ligt ten oosten van de kern Sevenum. Aanleiding en doel: Een bestaand loonbedrijf aan de Dorperdijk te Sevenum dient in het kader van de ontwikkelingen in het Klavertje 4-gebied verplaatst / geconcentreerd te worden op de locatie Dorperdijk 20 (hoek Dorperdijk - Zeesweg). De locaties Dorperdijk 17, 19 en 22 dienen i.v.m. de ontwikkelingen in Klavertje 4 te worden beŽindigd. Het nu voorliggende voorontwerp bestemmingsplan voorziet hierin. De bedrijfsbestemming aan de Dorperdijk 20 zal worden uitgebreid, terwijl de bedrijfsbestemming op de locaties Dorperdijk 17, 19 en 22 komt te vervallen. Ik verzoek u vriendelijk om uiterlijk maandag 4 februari 2013 uw eventuele op- en aanmerkingen over het voorontwerp bestemmingsplan door te geven aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas T.a.v. de heer M. Bouwmans Postbus 6005 5960 AA Horst

Bestaande uploads
Bestandsnaam
 
Datum
Grootte
 • 19-12-2012 15:45
  2866 KB
 • 19-12-2012 15:45
  97 KB
 • 19-12-2012 15:45
  1697 KB
 • 19-12-2012 15:45
  1157 KB
 • 19-12-2012 15:45
  232 KB
 • 19-12-2012 15:45
  2409 KB
 • 19-12-2012 15:45
  834 KB
 • 19-12-2012 15:45
  254 KB
 • 19-12-2012 15:46
  1820 KB
 • disclaimer  |  privacy statement  |  ontwikkeling door i-Minded