Overzicht Ruimtelijke Plannen


Dossier

Gulpen-Wittem
Wijzigingsplan woning Beutenaken
NL.IMRO.1729.wpbeutenakenBekijk plan in planviewer
Wijzigings- en uitwerkingsplan
in voorbereiding
Wijzigingsplan voor het realiseren van een woning op grond van het GKM/LKM. Het wijzigen van de bestemming AW-NL naar wonen binnen de Provinciale ontwikkelingszone Groen is mogelijk via een algemene wijzigingsbevoegdheid omdat dhr. meuzelaar met succes beroep bij de RvS heeft aangetekend tegen de beperking die was opgenomen dat deze wijzigignsbevoegdheid niet van toepassing is in de POG-gebieden (naast EHS). RvS ziet in het provinciaal beleid (POL) geen concrete belemmeringen die dergelijke ontwikkelingen voorshands onmogelijk maken. Uit de toelicchting van het plan en de bijbehorende rapporten blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing waardoor medewerking wordt verleend aan het plan. Omdatb er sprake is van het toevoegen van 1 woning is de Verordening Wonen Zuid-Limburg niet van toepassing.

planfase aangeboden op 07-05-2014
Bij deze planfase zijn reeds 10 bestanden geupload Ingevuld op 15-10-2014 16:01
Ontwerp

NL.IMRO.1729.wpbeutenaken-ON01Bekijk plan in planviewer
Bodem, afval en milieu, Energie, Landschap, cultuurhistorie en aardkunde, Ruimtelijke kwaliteit, Water, Wonen, Overleg waterbeheerder nodig (Waterschappen)
25-06-2014
Wijzigingsplan voor het realiseren van een woning op grond van het GKM/LKM. Het wijzigen van de bestemming AW-NL naar wonen binnen de Provinciale ontwikkelingszone Groen is mogelijk via een algemene wijzigingsbevoegdheid omdat dhr. meuzelaar met succes beroep bij de RvS heeft aangetekend tegen de beperking die was opgenomen dat deze wijzigignsbevoegdheid niet van toepassing is in de POG-gebieden (naast EHS). RvS ziet in het provinciaal beleid (POL) geen concrete belemmeringen die dergelijke ontwikkelingen voorshands onmogelijk maken. Uit de toelicchting van het plan en de bijbehorende rapporten blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing waardoor medewerking wordt verleend aan het plan. Omdatb er sprake is van het toevoegen van 1 woning is de Verordening Wonen Zuid-Limburg niet van toepassing.

planfase aangeboden op 15-10-2014
Bij deze planfase zijn reeds 12 bestanden geupload Ingevuld op 15-10-2014 16:01
Vastgesteld

NL.IMRO.1729.wpbeutenaken-VG01Bekijk plan in planviewer
Bodem, afval en milieu, Energie, Landschap, cultuurhistorie en aardkunde, Ruimtelijke kwaliteit, Water, Wonen, Overleg waterbeheerder nodig (Waterschappen)
03-12-2014
Wijzigingsplan voor het realiseren van een woning op grond van het GKM/LKM. Het wijzigen van de bestemming AW-NL naar wonen binnen de Provinciale ontwikkelingszone Groen is mogelijk via een algemene wijzigingsbevoegdheid omdat dhr. meuzelaar met succes beroep bij de RvS heeft aangetekend tegen de beperking die was opgenomen dat deze wijzigignsbevoegdheid niet van toepassing is in de POG-gebieden (naast EHS). RvS ziet in het provinciaal beleid (POL) geen concrete belemmeringen die dergelijke ontwikkelingen voorshands onmogelijk maken. Uit de toelichting van het plan en de bijbehorende rapporten blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing waardoor medewerking wordt verleend aan het plan. Omdat er sprake is van het toevoegen van 1 woning is de Verordening Wonen Zuid-Limburg niet van toepassing. Er zijn door de Provincie Limburg geen zienswijzen tegen het ontwerp-wijzgingsplan ingediend. Wel zijn er enkele opmerkingen gemaakt. De opmerkingen van de Provincie zijn meegenomen in hetb wijzigingsplan (zie reactienota).

Bestaande uploads
Bestandsnaam
 
Datum
Grootte
 • 15-10-2014 15:56
  72 KB
 • 15-10-2014 15:56
  1178 KB
 • 15-10-2014 15:56
  1225 KB
 • 15-10-2014 15:56
  1620 KB
 • 15-10-2014 15:56
  1225 KB
 • 15-10-2014 15:56
  194 KB
 • 15-10-2014 15:56
  161 KB
 • 15-10-2014 15:57
  5486 KB
 • 15-10-2014 15:57
  5308 KB
 • 15-10-2014 15:57
  2622 KB
 • 15-10-2014 15:57
  7282 KB
 • 15-10-2014 16:00
  1075 KB
 • disclaimer  |  privacy statement  |  ontwikkeling door i-Minded